Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục và trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 22/2, tại phòng họp Hội thảo tầng 2, Nhà văn hóa thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục và trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, PBTTT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử thành phố; đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, PCT UBND thành phố, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; đồng chí Vũ Thành Tôn, UVBTV Thành ủy, PCT HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX; Bí thư các đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố thông báo phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố hướng dẫn thủ tục, hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được diễn ra vào ngày 5/2/2021, Theo quy định, HĐND thành phố khóa IX được bầu 30 đại biểu và đã hiệp thương tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 61 người được phân bổ cho các đơn vị đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Theo hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử bao gồm về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo điều 12, 13, 14, 15 của Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo các bước: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được giới thiệu ứng cử tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Biên bản và danh sách trích ngang người ứng cử nộp về Ủy ban MTTQ thành phố. Hồ sơ người ứng cử nộp về Ủy ban bầu cử ĐB HĐND Tp (qua phòng Nội vụ). Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hành từ ngày 24/2 đến ngày 11/3. Hạn nộp các biên bản, danh sách trích ngang, hồ sơ chậm nhất là 17h ngày 14.3.2021

                                                                                           Kim Dung

 

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch