Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 137 năm 2021

Sáng ngày 26/2, tại Hội trường tầng 1 Trung tâm chính trị Thành ủy, Trung tâm chính trị Thành ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 137, năm 2021

Đồng chí Mai Lương tá, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc trung tâm chính trị Thành ủy dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo, giảng viên của Trung tâm chính trị Thành ủy và các học viên.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 137, năm 2021

 

Tham gia khóa học có 45 học viên là đoàn viên, quần chúng tích cực được 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc công nhận là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm, giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Khóa học diễn ra trong thời gian 7 ngày từ ngày 25/2, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua 5 chuyên đề chính do Ban tuyên giáo TW biên soạn gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Lương tá, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc trung tâm chính trị Thành ủy phát biểu tại lễ

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Mai Lương tá, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc trung tâm chính trị Thành ủy đề nghị: Trung tâm sẽ cung cấp những vẫn đề cơ bản sơ khai nhất về lý luận chính trị giúp từng học viên có những nhận thức đúng đắn có tư duy sâu sắc, và tự nguyện trước khi viết đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam; từng học viên chấp hành nghiêm nề nếp kỷ cương của trung tâm, tự giác nỗ lực học tập để đạt thành tích học tập tốt nhất. Lãnh đạo trung tâm tạo những điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học , từng đồng chí giảng viên nỗ lực, trách nhiệm với bài giảng của mình. Đồng chí cũng tin rằng với tinh thần trách nhiệm ấy thì lớp học sẽ đạt được những thành tích cao nhất.

                                                                                    Kim Dung

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch