LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐI THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN, CHÚC MỪNG NĂM MỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Dấu * là phần không được để trống