Công an phường Bắc Sơn lập biên bảncác trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Dấu * là phần không được để trống