Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú tổ 16 phường Trung Sơn và tổ 20 phường Bắc Sơn

Dấu * là phần không được để trống