Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố với cử tri phường Tân Bình, phường Bắc Sơn trước kỳ họp thứ XXI HĐND tỉnh khóa XIV và kỳ họp thứ XIV HĐND thành phố khóa VIII

Dấu * là phần không được để trống