MTTQ phường Trung Sơn Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Dấu * là phần không được để trống