Thành phố phối hợp với Bệnh viện sản nhi Ninh Bình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Đông Sơn

Dấu * là phần không được để trống