Thành ủy giao ban công tác tháng 12

Dấu * là phần không được để trống