Thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất được quy định theo Luật đất đai năm 2013 đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45

Dấu * là phần không được để trống