Từ ngày 14/3/2021 cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt, để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế, ngày 13/3/2021, thành phố đã ban hành công văn số 303 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó nội dung công văn nêu rõ:

1. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ Karaoke, xông hơi massage, game online, phòng tập gym, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy - thẩm mỹ, câu lạc bộ bida từ ngày 14/3/2021.

2. Yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

3. Các cấp, các ngành theo thẩm quyền chủ động, hoặc tham mưu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm, đối tượng cụ thể trên địa bàn, không được chủ quan, mất cảnh giác, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, giám sát, cập nhật tình tình dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 16h00 hàng ngày./.

 

                                    BBT

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch