HĐND xã Quang Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026  tổ chức kỳ họp thứ nhất
HĐND PHƯỜNG BẮC SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
THÔNG BÁO Chuyển địa điểm làm Căn cước công dân và Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ trụ sở Công an Thành phố sang Trung tâm một cửa liên thông thành phố Tam Điệp
Thành phố đẩy mạnh Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân
Tam Điệp ban hành và triển khai thực hiện KH Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Tam Điệp năm 2021.
Hội nghị sơ kết công tác nội chính , phòng  chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ  VIỆC TRIỂN KHAI SỐ HÓA HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trong cải cách hành chính ở thành phố TĐ
Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách TTHC và hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã
TĐ nỗ lực thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
TỈNH ỦY BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thành phố  ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại địa bàn Thành phố.
Ninh Bình
Phim hay
Du lịch