HĐND PHƯỜNG BẮC SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2021-2026

    Sáng ngày 24/6/2021, HĐND phường Bắc Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND Phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và 21 đại biểu HĐND phường khóa IX.

  Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND phường Bắc Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

   Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đối với 21 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây đều là những người tiêu biểu được bầu tại 5 đơn vị bầu cử đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân toàn phường.

     Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường Bắc Sơn diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92% . Tiếp đó, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND phường đã bầu các chức danh chủ chốt theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp. Kết quả, đồng chí Tạ Quang Khải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Trịnh Thị Minh Tuyết, trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND phường Bắc Sơn khóa IX.

    Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV, Trưởng BTC Thành ủỷ phát biểu tại kỳ họp

    Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV, Trưởng BTC Thành ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí được trúng cử vào đại biểu HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026 và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường, mong muốn các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2021-2026.

  Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của UBND phường. Kết quả, Đồng chí Bùi Ngọc Kiên, tái trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn và đồng chí  Bùi Đức Tháp tái trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu các chức danh khác theo quy định như: Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế và Ban Kinh tế- xã hội, uỷ viên UBND phường khóa IX với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Bùi Ngọc Kiên, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn phát biểu tại kỳ họp

   Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Ngọc Kiên, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu HĐND phường. Đồng chí xin hứa, sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách; tận tâm, tận lực tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cở sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm; hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững, trở thành phường kiểu mẫu trung tâm của Thành phố.

   Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Bắc Sơn đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri tại các đơn vị bầu cử; thông qua tờ trình, Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2021 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp năm 2021 với 100% đại biểu nhất trí tán thành.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Quang Khải, Bí thư Đảng ủy phường, tân chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đề nghị: từng đại biểu HĐND phường khóa IX trước hết phải thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của Đại biểu HĐND; nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức về pháp luật, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND phường. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân mình, sao cho sát với thực tiễn và hướng về cơ sở; liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

    Kỳ họp lần thứ Nhất HĐND Phường Bắc Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND phường tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

1 số hình ảnh tại Kỳ họp HĐND Phường Bắc Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, lần thứ I:

 

 

 

       Tố Lan

 

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch