Hội đồng nhân dân xã Yên Sơn Khóa IX tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026

    Sáng 25/6, HĐND xã Yên Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó ban của 2 Ban HĐND xã và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND xã Yên Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

   Dự Hội nghị có đồng chí Mai Lương Tá, Uỷ viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám Đốc Trung tâm chính trị Thành ủy Tam Điệp, tổ đại biểu HĐND Thành phố được bầu tại xã Yên Sơn, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, phòng Nội vụ Thành phố. Các đồng chí thường trực  Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Ảnh: Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, xã Yên Sơn đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, chu đáo cho công tác bầu cử, thành lập 7 khu vực bỏ phiếu với 4.400 cử tri tham gia; công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng .Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, an toàn và tiết kiệm. 100% cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Việc tổ chức điều hành bầu cử vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

   Ảnh: Đ/c Mai Lương Tá, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy, GĐ TT Chính trị Thành ủy Tam Điệp phát biểu tại kỳ họp

 Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Lương Tá, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy đã đã biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua HĐND-UBND xã đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thành phố, những kết quả thành công và tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021 đều là những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Kỳ họp lần này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để bầu ra các chức danh chính quyền chủ chốt của xã do vậy đồng chí đề nghị: Các vị đại biểu cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo về chiêu chuẩn, trình độ, năng lực để bầu vào các chức danh chủ chốt HĐND-UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao.

   Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bầu ông Ngô Văn Dần,Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã và ông Đinh Văn Thao được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa IX (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).  Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng, phó ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân xã. Ông Đinh Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Ngọc Hân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

    Tại kỳ họp các vị được bầu vào các chức danh trong HĐND và UBND xã Yên Sơn đã ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ mới. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, từng thành viên trong Thường trực HĐND, UBND xã sẽ cùng tập thể đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ của bản thân phụng sự lợi ích của nhân dân xã nhà, xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

    Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Yên Sơn khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề thuận lợi để xã Yên Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

 Tố Lan

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch