TAM ĐIỆP HOÀN TẤT TUYỂN SINH ĐỢT 1 VÀO LỚP 6 ĐÚNG TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

       Nhằm Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ) . Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển. Đảm bảo học sinh ở địa phương, học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với con em công nhân lao động nhập cư làm viêc trên địa bàn) có điều kiện học tập ổn định. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành phố Tam Điệp đã thực hiện tuyển sinh đợt 1 đúng tuyến năm 2021 từ ngày 14/6 đến ngày 19/6 năm 2021. 7 trường THCS trên địa bàn Thành phố đã kịp thời đã chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tích cực tuyên truyền trong nhân dân 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Kết quả đến ngày 19/6 năm 2021, 7/7 trường THCS trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác tuyển sinh đợt 1.

        

      Ảnh: Trường THCS Yên Sơn thu hồ sơ tuyển sinh học sinh khối 6 

   Cụ thể:

THCS Đồng Giao: 265/280 phân bổ tại ( 7 lớp 6) hồ sơ đạt 90 %, thu 14/6 đến ngày 23/6 gồm học sinh trái tuyến.

THCS Tân Bình : 128 hồ sơ/ 135 phân bổ tại (3 lớp 6) hồ sơ đạt 90 %, thu từ 14 đến 23/6 gồm học sinh trái tuyến.

THCS Yên Sơn: 98/98 ( 3 lớp 6) hồ sơ thu từ 14/6 đến 19/6 đạt 100 %,

THCS Đông Sơn: 121/120 ( 3 lớp 6) hồ sơ  thu từ 14/ đến 16/6 đạt 100%

THCS Lê Lợi : 130/130( 4 lớp 6) hồ sơ thu từ 14/6 đến 16/6 đạt 100%

THCS Quang Sơn: 75/76 ( 2 lớp 6) hồ sơ thu từ 14/6 đến 19/6 đạt 95 %

THCS Quang Trung : 159/159 ( 4 lớp 6) hồ sơ thu từ 14/6 đến 16/6 đạt 100 %

    Tố Lan

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch