Thành phố Tam Điệp: Huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

 Thời gian qua cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Tam Điệp đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động, quyết liệt triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid 19, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid 19 trong cả nước đang tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tam Điệp có quốc lộ 1A chạy qua địa bàn, việc giao thương, đi lại giữa các tỉnh, các vùng miền qua địa phận thành phố cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Để tiếp tục đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, thực hiện Công văn số 618-CV/TU ngày 23/7/2021 của Thành ủy Tam Điệp về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.  Sáng ngày 24/7/2021, UBND thành phố Tam Điệp đã ban hành Công văn số 1221/UBND-YT về việc thực hiện CV số 618 - CV/TU ngày 23/7/2021 của Thành ủy Tam Điệp về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó nội dung Công văn yêu cầu:

Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch,nâng cấp độ phòng, chống dịch trên địa bàn, các giải pháp về cách ly, tạm dừng một số hoạt động… được triển khai tại Công văn số 1206/UBND-YT ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 37/KL-UBND ngày 21/7/2021 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc xin; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây hoang mang trong Nhân dân.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, kêu gọi hỗ trợ, sự ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

Công an thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

 

Thanh Minh


 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch