Điểm mới trong  thi tốt nghiệp THPT năm 2021  

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Cụ thể, để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên, dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Điểm mới đáng chú ý trong quy chế thi năm 2021 là: Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi, môn thi theo quy định được đánh giá đạt theo yêu cầu, nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kế tiếp theo. Thí sinh đoạt nhiều giải khác nhau (từ cấp tỉnh trở lên) trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất không quá hai điểm…

Tố Lan

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch