HĐND xã Quang Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026  tổ chức kỳ họp thứ nhất

Sáng 25/6, tại Nhà văn hóa xã Quang Sơn , HĐND xã Quang Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026  tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Đồng chí  Nguyễn Văn Quang, ủy viên BTV Thành ủy, chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ,  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. các ban, ngành, đoàn thể xã và 22 đại biểu HĐND xã khóa IX. 

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp,  Ủy ban bầu cử xã Quang Sơn đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, trước trong và sau bầu cử tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.  Xã có 8 đơn vị bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đặt 100%, có 22 đại biểu chúng cử vào HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự  tiến hành bầu cử và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã, trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế và ban kinh tế xã hội. Tiến hành bầu chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND xã. Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật đồng chí Vũ Công Minh được bầu  giữ chức vụ chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thái Thập được bầu  giữ chức phó chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đinh Thị Hồng Thái giữ chức danh trưởng ban pháp chế, đồng chí Trần Quốc Toàn giữ chức danh trưởng ban kinh tế xã hội.  Đồng chí Trương Văn Hiên được bầu  giữ chức vụ chủ tịch UBND xã, Đ/c Nguyễn Tiến Đạt được bầu  giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã.

Các đại biểu HĐND xã bỏ phiếu bầu các chức danh

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang,  ủy viên BTV Thành ủy. chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố  đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Quang Sơn trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí chúc mừng các đại biểu đã bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của cuộc bầu cử là nền tảng quan trọng để  xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Hoàng Bình

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch