Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

Tài liệu đính kèm: Tải về

Vừa qua, Bộ Công thương vừa ban hành văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung; giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng theo đối tượng trên là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 10,11,12/2020. Hoá đơn hỗ trợ giảm giá điện của 03 tháng (tháng 10,11,12/2020) được lập trong tháng 12 năm 2020. Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của 03 tháng (tháng 10,11,12/2020) được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020. Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì được thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo.

Thực hiện Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương; ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1068/VPUBND-VP5 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch