Hội nghị sơ kết công tác Dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “ dân vận khéo”; phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều 2/7, tại phòng Hội thảo Nhà văn hóa thành phố, Thành ủy  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “ dân vận khéo”; phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, PBTTT Thành ủy dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy và khối dân vận các xã, phường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nâng cao ý thức người dân trong thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế… góp phần cùng thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn địa bàn thành phố đạt 99,95%, có 5/9 xã, phường có 100% số lượng cử tri đi bầu. Thông qua công tác Dân vận, đã kịp thời nắm bắt và tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh và tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết nhiều vấn đề búc xúc của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở các địa phương. Công tác Dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được ủng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, từng bước phát huy vai trò phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, xây dựng nếp sống văn minh. Lực lượng vũ trang địa phương đã làm tốt công tác vận động nhân dân, bám sát cơ sở, triển khai thực hiện tốt chương trình quốc phòng toàn dân. Trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, thành phố đã tiếp nhận và chuyển 9.081 xuất quà với tổng số tiền 2.811,7 triệu đồng tới các đối tượng và 6 tháng đầu năm toàn thành phố tiếp 117 lượt công dân, đã giải quyết 08/24 đơn đề nghị, kiến nghị, 16 đơn đang tiếp tục xem xét, giải quyết...

Trên cơ sở kết quả công tác Dân vận 6 tháng đầu năm và những yêu cầu thực tiễn đặt ra, hội nghị đã thống nhất công tác Dân vận 6 tháng cuối năm 2021 cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: nắm tình hình, tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu TNXP, Hội Người mù, Hội Chữ thập đỏ và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2021 của Hội Người cao tuổi thành phố; Phối hợp tham mưu cho Thành ủy tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận; Nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo; tham mưu về việc xây dựng cốt cán phong trào trong các tôn giáo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Rà soát các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và các chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết và tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cơ sở năm 2021; Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố kiểm tra việc thực hiện QCDC ở sở năm 2021 theo kế hoạch. Khảo sát, đánh giá công tác tham mưu của các Khối Dân vận cơ sở năm 2021.

                                                                                 Kim Dung

 

 

 

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch