Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy II năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy II năm 2021.

Chiều ngày 2/4 tại phòng hội thảo Nhà văn hóa thành phố. UBND thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy II năm 2021.

Dự và  chỉ đạo hội nghị có Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, PBT thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND Thành phố , đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, PBT Thành ủy, chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị . Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, trưởng các phòng,  ngành thành phố. Chủ tịch UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong 03 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 1.098 văn bản hành chính, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào những vấn đề trọng tâm đó là: Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, phân giao kịp thời các nguồn vốn đầu tư công năm 2021; tập chung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc với tinh thần tập chung, quyết liệt, khẩn trương. Thành lập Ủy ban bầu cử, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy trình, trình tự và tiến độ thời gian.

Trong quý I, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.308,7 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,32 triệu USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 50,526 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch năm…Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND Thành phố trả lời một số ý kiến kiến nghị, đề xuất của các ngành, xã, phường . Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy hoạch, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nhiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng.Tăng cường các biện pháp thu, chi ngân sách; đẩy mạnh các phong trào VH – XH và QP – AN. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, chăm sóc, diệt trừ sâu bệnh vụ mùa xuân hạ năm 2021... Và đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, xác định đây là nhiệm vụ trong tâm số 1 của thành phố.

Khánh Hòa

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch