Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri phường Tây Sơn với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4

Sáng 10-5  Uỷ ban MTTQ thành phố phối hợp với UBND phường Tây Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc  giữa cử tri phường Tây Sơn với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026,  đơn vị bầu cử số 4

Đơn vị bầu cử số 4 có 3 ứng cử viên gồm: ông Vũ Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó CT UBND TP Tam Điệp; ông Phạm Duy Phong, Thành ủy viên, Bí Thư  Đảng Ủy phường Tây Sơn; ông Bùi Xuân Chiểu, Công chức Địa chính - Xây dựng phường Tây Sơn.

Các ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 phường Tây Sơn

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. 

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 phường Tây Sơn 

Trình bày chương trình hành động của mình, các  ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội , bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh và thành phố, Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội,hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong chung sức phòng chống dịch Covid-19.

Cử tri phường Tây Sơn đã  đánh giá  cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai dứt điểm các chương trình hành động, hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Thay mặt các ứng cử viên, ông Vũ Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó CT UBND TP Tam Điệp đã cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ cùng những ý kiến  đóng góp  của cử tri phường Tây Sơn đối với những người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa IX và trân trọng tiếp thu những ý kiến mà cử tri đã nêu. Đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP khóa IX sẽ nguyện cố gắng hết sức mình đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của cử tri.                                                        

Hoàng Bình

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch