Hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021

Chiều 5-4 UBMTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp phối hợp với Công an thành phố và UBMTTQ  Việt Nam phường Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, tại Nhà văn hóa tổ 1, phường Tân Bình.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các  đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Phong Sắc đội trưởng đội Xây dựng  và bảo vệ an ninh tổ quốc Công an thành phố đã thông báo nhanh tình hình an ninh trật tự , trật tự an toàn xã hội, và công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1  trên địa bàn thành phố, tuyên truyền  đảm bảo an ninh  an toàn cho cuộc bầu cử cuộc đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung chủ yếu tập trung  để người dân hiểu, nắm vững và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong tham gia hoạt động bầu cử;  vai trò, vị trí của Quốc hội, HÐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu HÐND; tự mình bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng. Ðồng thời cần nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị

Hoàng Bình

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch