Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 25/6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh; đại biểu Vụ địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Công tác đại biểu thuộc Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  

Về dự kỳ họp có 50 vị đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 50 vị đại biểu HĐND tỉnh là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thành công của HĐND tỉnh khóa XIV là tiền đề để HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục có những đổi mới để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ. Do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các chức danh trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Báo cáo nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 và thành công rất tốt đẹp. Toàn tỉnh có 99,57% cử tri đi bầu cử, trong đó có 60/143 xã, phường, thị trấn và 782/1.020 khu vực bỏ phiếu có 100% số lượng cử tri đi bầu, đây là tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay.

Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV là 50 đại biểu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu được phân bổ. Trong đó: Đại biểu nữ là: 12 đại biểu (đạt tỷ lệ 24%); Dân tộc thiểu số: 2 đại biểu (đạt tỷ lệ 4%); Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 8 đại biểu (đạt tỷ lệ 16%); người ngoài Đảng: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%); đại biểu tái cử (tỷ lệ so với người trúng cử): 21 đại biểu (đạt tỷ lệ 42%); Tôn giáo: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%). 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới với những nội dung hết sức quan trọng, do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình để bầu đại biểu ưu tú, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 

HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất các hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh cần chủ động, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản đang là cản trở đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực….

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND khóa XV.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.  Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu các ông: Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (khóa XIV) và ông Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XIV) tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV; đòng thời bỏ phiếu kín bầu Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế.

 Các đồng chí:  Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo của UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV phát biểu tại kỳ họp

Các ông: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bầu 19 đồng chí giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, HĐND tỉnh đã bầu 20 vị tham gia Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Ninh Bình. 

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Nguyễn Thị Thanh gửi lời cảm ơn tới Nhân dân, cử tri, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh đã nỗ lực, chủ động sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trong toàn quốc.

Đồng chí đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh cần tiếp tục bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế, xã hội, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Các vị đại biểu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật; thực hiện sắp xếp, đối mới tổ chức và hoạt động phù hợp với những thay đổi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là các đại biểu mới tham gia lần đầu để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch