Lực lượng Công an  Tam Điệp tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT, phục vụ bầu cử Quốc hội lần thứ XV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an Thành phố Tam Điệp đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và thống nhất chỉ đạo.  Bên cạnh đó phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ bầu cử, trách nhiệm của mỗi công dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử; đồng thời nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2021, Công an thành phố Tam Điệp đã xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt cho toàn thể CBCS; đồng thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử Quốc hội, HDND các cấp; thành lập tổ công tác, các tiểu ban phân công CBCS phối hợp với các ban ngành đoàn thể xuống địa bàn nắm tình hình, rà soát, xác minh danh sách tham gia HĐND các cấp; tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT,… kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, không để trở thành điểm nóng.

Lực lượng Công an thành phố Tam Điệp  tuyên truyền tại

 Thôn Nguyễn Xã Yên Sơn

           Để phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công an, thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền cho CBCS hiểu, nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử,  những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự; các phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.  Đồng thời chỉ đạo, Công an các xã, phường, các đội nghiệp vụ tăng cường xuống địa bàn nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực thực hiện công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử..” Kết quả tính đến ngày 6/4/2021, Lực lượng công an thành phố đã tổ chức 5 Hội nghị tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với phòng chống tội phạm trộm cắp trong mùa hè và đảm bảo TT ATGT cho 500 người tham dự tại các xã, phường như Yên Sơn , Nam Sơn , Tân Bình, Bắc Sơn .

Tố Lan

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch