Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020

     Sáng ngày 12/1/2021, Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường Bắc Sơn; toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân phường Bắc Sơn và 180 đại biểu đại diện cho 954 thành viên.

Toàn cảnh hội nghị

        Trong những năm qua với phương châm “giữ tín là vàng, an toàn hiệu quả, phát triển bền vững” toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn đã luôn bám sát vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, diễn biến thị trường tài chính tiền tệ và các biến động của đời sống xã hội để triển khai các công tác của quỹ phù hợp với tình hình thực tế, phát huy những thế mạnh sẵn có để đề ra các giải pháp hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Luôn chủ động giữ vững và khơi tăng nguồn vốn, chú trọng công tác thanh khoản, mở rộng đầu tư tín dụng gắn liền với công tác quản lý đồng vốn luôn đảm bảo toàn. Sự tin tưởng của nhân dân phường Bắc Sơn và khách hàng trong hơn 20 năm qua thể hiện rõ nét nhất ở số dư tiền gửi ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 31/12/2020 số tiền gửi tại quỹ là:97 tỷ 216 triệu đ tăng hơn năm 2019 là 12 tỷ 721 triệu đ đạt trên 114% KH.Năm 2020 kết nạp thêm 36 thành viên nâng tổng số lên 954 thành viên. Dư nợ cho vay đạt trên 79 tỷ 253 triệu đ. Tổng ngồn vốn huy động 107 tỷ 227 triệu 329.000đ. Doanh số cho vay: 132 tỷ 857 triệu đ /530 lượt vay. Đặc biệt, năm 2020 là năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ tín dụng ngân hàng, tuy nhiên Quỹ đã luôn đồng hành và giữ kết nối với các thành viên trong mùa dịch, luôn cắt cử cán bộ trực để phục vụ các thành viên có nhu cầu cấp bách. Quỹ đã giảm lãi suất cho vay bằng 0, 3 %/năm lãi suất cho vay trong Quý II/2020 cho 100% khách hàng đang có dư nợ tại Quỹ. Đây là việc làm rất ý nghĩa thể hiện rõ tính liên kết của Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn với các thành viên. Bước sang năm 2021,Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn phấn đấu kết nạp thêm 30 thành viên; Tăng trưởng vốn điều lệ đạt 3,5 tỷ đồng. Vốn huy động đạt 97 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt  80 tỷ đồng.

Đoàn chủ tịch Đại hội

     Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, 100% các đại biểu đã nhất trí thông qua phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao công vụ cho thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ nhân viên quỹ. Thông qua danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho cán bộ nhân viên quỹ. Tờ trình số thành viên đăng ký xin vào và đăng ký xin ra thành viên trong năm 2021. Cũng tại Đại hội đã nhất trí và giao cho Hội đồng Quản trị Quỹ TDND Bắc Sơn thực hiện ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước. giao cho HĐQT hàng năm thực hiện việc kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho phù hợp với hoạt động Quỹ.

                                                                                                             Tố Lan

 

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch