Thành phố  thu ngân sách tháng 1/2021 đạt 25.579 triệu đồng

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta nói chung và kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Tam Điệp nói riêng, làm cho tăng trưởng ở hầu hết các ngành đều chậm lại.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp trong thành phố, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát chặt chẽ, tình hình kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá tích cực, cụ thể: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1 năm 2021 đạt 25.579 triệu đồng, đạt 11,2% kế hoạch: Trong đó thu nội địa (không gồm tiền sử dụng đất) đạt 23.418 triệu đồng, đạt 12,9% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 398,6 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu vận tải đường bộ ước đạt 32,8 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu vận tải hành khách ước đạt 6,7 tỷ đồng và doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 26,1 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển địa bàn thành phố quản lý ước đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu đầu tư các công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông và chỉnh trang đô thị.

Khánh Hòa

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch