Công văn của Thành ủy Tam Điệp về đẩy mạnh công tác GPMB dự án Quốc gia đường cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thành phố Tam Điệp

Dấu * là phần không được để trống