Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Đại biểu HĐND thành phố khóa IX tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Trung Sơn và xã Yên Sơn