Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và thành phố Tam Điệp khóa IX tiếp xúc với cử tri phường Trung Sơn và xã Yên Sơn

Dấu * là phần không được để trống