Hội nghị bàn giao đất tái định cư trên thực địa phường Tân Bình

Dấu * là phần không được để trống