Hội nghị chuyển danh sách trích ngang lý lịch,..Đại biểu HĐND thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2021-2026

Dấu * là phần không được để trống