UBMTTQ Việt Nam phường Yên Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Yên Bình

Chiều ngày 16/10, tại nhà văn hóa tổ dân phố Lý Nhân, UBMTTQ Việt Nam phường Yên Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Yên Bình.

Toàn cảnh hội nghị

Dư hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hưng, PCT UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Bùi Thanh Quang, Giám Đốc nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình; đồng chí Đinh Phong Sắc, Đội trưởng đội xây dựng phong trào, Bảo vệ an ninh tổ quốc công an thành phố Tam Điệp; lãnh đạo công ty cổ phần môi trường đô thị Tam Điệp; lãnh đạo đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN phường Yên Bình; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; công an phường; Ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường; các vị chức sắc, Ban hộ tự các chùa, Ban khánh tiết nhà Đền và bà con nhân dân tổ dân phố Lý Nhân phường Yên Bình.

Đồng chí Đinh Phong Sắc, Đội trưởng đội xây dựng phong trào, Bảo vệ an ninh tổ quốc công an thành phố Tam Điệp tuyên truyền tại hội nghị

 

Tại HN các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung về tình hình và kết quả đảm bảo an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm 2020; Đấu tranh phòng phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong đó có chuyên đề đấu tranh việc chia rẽ tôn giáo, phòng ngừa trộm cắp tài sản, phòng chống xâm hại tình dục, đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống ma túy; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị như tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ môi trường, việc thu gom phân loại xử lý rác thải ngay tại gia đình.

Đồng chí Đinh Duy Vường – PBT – CT UBND phường Yên Bình phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Duy Vường – PBT – CT UBND phường Yên Bình khẳng định những nội dung được tuyên truyền rất thiết thực và ý nghĩa đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, đồng chí cũng đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ dân phố sẽ là những tuyên truyền viên tích cực lồng ghép những nội dung được tuyên truyền trong các hội nghị của tổ dân phố, của các đoàn thể, tiếp tục vận động tuyên truyền cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự, về tôn giáo, vệ sinh môi trường để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng trong thời gian tới, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng địa phương ngày một văn minh và giàu đẹp.

 

                                                                                                              Kim Dung

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch